Turid Vårin Akselsen

Født 4. mai 1934, Sortland
Død 2. desember 2017, Stokmarknes

Meny for minnesiden

Om Turid Vårin Akselsen begravelsen

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Eirin Akselsen